""

Huomio! Infrastruktuurin muutosten vuoksi osa verkkosivuston ominaisuuksista ei ole juuri nyt käytettävissä. Palvelun tulisi olla normaalisti toiminnassa jälleen 28.09.2020 kello 09.00

Överklagan

Om du har fått avslag på din ansökan om ersättning via försäkringen och vill överklaga, kan du göra det skriftligt:

info@happycare.fi

Moderna Försäkringar, Happy CARE Skadecenter

Box 7830, SE-10398 Stockholm

Som referens, ange skadenummer som står på beslutsbrevet alternativt kontant- eller fakturanummer från inköpskvittot. 

Gäller din överklagan produktval i samband med ersatt skada?

Då kan du istället göra en produktöverklagan.

Andra instanser för överklagan:

Försäkringsbolagets Överprövningsnämnd

Moderna Försäkringar Happy CARE Överprövningsnämnd

Box 7830, SE-10398 Stockholm

Konsumenttvistenämnden

Tavastvägen 3

PB 306, 00531 HELSINGFORS

tfn. 029 566 5200, kril@oikeus.fi