""

Viktigt! Pga. infrastruktur ändringar är det för närvarande inte möjligt att använda flertalet av hemsidans funktioner. Dessa funktioner beräknas vara tillgängliga igen senast 2021-04-19, kl. 09:00.

Happy CARE -Produktförsäkring

Vi erbjuder extra skydd i form av Happy CARE -Produktförsäkring. Det är ett bra komplement när konsument-skyddslagens skydd inte gäller och fyller på där andra försäkringar inte räcker till.

Garanti- och konsumentskyddslagen ger ett gott grundskydd men det finns luckor. Det leder till att du riskerar att inte vara tillräckligt skyddad vid en eventuell olyckshändelse.

Med Happy CARE -Produktförsäkring kan du känna dig trygg och veta att du får professionell hjälp snabbt om olyckan skulle vara framme.