Jos olet saanut kielteisen korvauspäätöksen ja haluat hakea muutosta uusien tietojen perusteella, voit lähettää kirjallisen vapaamuotoisen muutoshakemuksen:

info@happycare.fi

Moderna Försäkringar, Happycare

Box 7830, SE-10398 Stockholm

Viitteeksi vahinkonumero joka löytyy päätöksestämme tai ostokuitista käteisen/laskun numero.

Mikäli valituksesi koskee tuotevalintaa, voit tehdä sen tässä.

Voit myös tehdä valituksen ja riitauttaa asian seuraaville vakuutusta valvoville tahoille.

 

Vakuutusyhtiön vahingontarkastusyksikkö

Moderna Försäkringar Happy CARE Överprövningsnämnd

Box 7830, SE-10398 Stockholm

 

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PB 306, 00531 HELSINGFORS

puh. 029 566 5200

kril@oikeus.fi